วันพุธที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

บันทึกการเข้าเรียนครั้งที่ 14
วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2556

 เนื้อหาการเรียน

-อาจารย์สอนการบรูณาการคณิตศาสตร์เข้ากับกิจกรรมประจำวัน
 


- อาจารย์ให้นำแผนมานำเสนอโดยการสอนให้เพื่อนๆดู

กลุ่มที่1 นำเสนอการแผนสอน หน่วยครอบครัว

กลุ่มที่ 2 แผนการสอนหน่วย ผลไม้ กลุ่มดิฉันเอง
สมาชิก  นางสาว อนุสรา ธูสรานนท์ เลขที่ 1
             นางสาว โยธิตรา หอมลา เลขที่  3
             นางสาว เนตรนภา วิรุณพันธุ์  เลขที่ 6

ภาพการนำเสนองานของกลุ่มดิฉัน


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น