วันพุธที่ 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

บันทึกการเข้าเรียนครั้งที่ 15
 วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2556

เนื้อหาหารเรียน

- อาจารย์ให้เพื่อนนำเสนอแผนการสอนต่อจากเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว เพื่อนๆกลุ่มที่3 นำเสนอแผนการสอนหน่วยสัตว์
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น