วันพุธที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556


สื่อการสอนคณิตศาสตร์ปฐมวัย

- เพลง
- นิทาน
- เกมการศึกษา
- ตารางสัมพันธ์สองแกน
- อื่นๆ

ตัวอย่าง
นิทานเรื่อง คุณหนึ่งชวนนับ

  
   กระต่าย  1  ตัว( ผู้เเต่ง นาถศจี  สงค์อินทร์ )


                        สวัสดีเด็กดี น่ารัก         คุณเลขหนึ่งทายทัก จำฉันได้ไหม    
                    
เลขหนึ่งมีจำนวนเท่าใด        นั่นยังไงหนูลองนับดู

       กระต่าย 1 ตัวกินผัก         ลิงน้อยน่ารัก 1 ตัวกินกล้วย

            ปลาเเสนสวย 1 ตัวว่ายมา        หึ่ง หึ่ง บนฟ้า ผึ้งน้อย 1 ตัว

                 เลขหนึ่งมีจำนวนหนึ่ง       ถ้าหนูนับหนึ่งหนูต้องรู้ค่า

          นับหนึ่งชู 1 นิ้วขึ้นมา               ใครทำได้มารับดาว 1 ดวง 


ข้อมูลจาก : https://sites.google.com/site/kiddidsmath/story-of-mathematics/nithan-reuxng-khun-sam-chwn-nab
.เพลงนับเลข
โน้นนกบินมาลิ๊บๆ
นกกระจิบ 1 2 3 4 5
       อีกฝูงบินล่องลอยมา6 7 8 9 10 ตัว 

ข้อมูลจาก http://www.learners.in.th/blogs/posts/23148

วันพุธที่ 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

บันทึกการเข้าเรียนครั้งที่ 15
 วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2556

เนื้อหาหารเรียน

- อาจารย์ให้เพื่อนนำเสนอแผนการสอนต่อจากเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว เพื่อนๆกลุ่มที่3 นำเสนอแผนการสอนหน่วยสัตว์
วันพุธที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

บันทึกการเข้าเรียนครั้งที่ 14
วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2556

 เนื้อหาการเรียน

-อาจารย์สอนการบรูณาการคณิตศาสตร์เข้ากับกิจกรรมประจำวัน
 


- อาจารย์ให้นำแผนมานำเสนอโดยการสอนให้เพื่อนๆดู

กลุ่มที่1 นำเสนอการแผนสอน หน่วยครอบครัว

กลุ่มที่ 2 แผนการสอนหน่วย ผลไม้ กลุ่มดิฉันเอง
สมาชิก  นางสาว อนุสรา ธูสรานนท์ เลขที่ 1
             นางสาว โยธิตรา หอมลา เลขที่  3
             นางสาว เนตรนภา วิรุณพันธุ์  เลขที่ 6

ภาพการนำเสนองานของกลุ่มดิฉัน


วันพุธที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2556

บันทึกการเข้าเรียนครั้งที่ 13
วันที่  30 มกราคม 2556
เนื้อหาการเรียน
 
    อาจารย์ขอดูแผนที่นักศึกษาเขียนมาพร้อมกับเสนอแนะและสอนเป็นตัวอย่างให้ดูก่อน
    อาจารย์สาธิตวิธีการสอนเด็กอย่างง่ายๆ โดยการทำตารางสัมพันธ์สองแกน
    การเปรียบเทียบความเหมือนต่าง


ส่งงานเขียนแผนให้อาจารย์ดู นำเสนอครั้งสัปดาห์หน้า


งานที่อาจารย์มอบหมาย
   -ให้นักศึกษาไปทำ Mind map มาตรฐานคณิตศาสตร์ลงใน blogger ของตนเอง
 


วันพุธที่ 23 มกราคม พ.ศ. 2556

บันทึกการเข้าเรียนครั้งที่ 12
วันที่ 23 มกราคม 2556

เนื้อหาการเรียน
-ส่ง Mind map หน่วยการเรียนรู้ ที่อาจารย์ให้ทำ อาจารย์ดูงานและให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
-อาจารย์สอนเขียนแผนการจัดประสบการณ์คณิตศาสตร์สำหรับเด็กปฐมวัยให้สอดคล้องกับหน่วยการเรียนรู้และมาตรฐาน
  แผนการจัดประสบการณ์คณิตศาสตร์

งานที่อาจารย์มอบหมาย

-อาจารย์ให้แบ่งกลุ่มเขียนแผนการสอน กลุ่มละ 5 คน ให้เขียนแผนการสอน วันจันทร์- วันศุกร์ โดยดูเนื้อหาและหน่วยจาก มายแม็บที่อาจารย์ให้ทำครั้งที่แล้ว และครั้งหน้าให้ออกมาสอนให้เพื่อนๆดู


ส่งงานเขียน Mind map หน่วยการสอน


ส่งงานแล้วคำแนะนำที่ได้จากอาจารย์คือ
         มายแม็บควรมีแค่เนื้อสาระที่จะสอน ไม่ควรมีมาตรฐาน ปรับปรุงแก้ไขใหม่วันพุธที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2556

บันทึกการเข้าเรียนครั้งที่ 11
วันที่ 16 มกราคม 2556

เนื้อหาการเรียน
          -ไม่มีการเรียนการสอน เนื่องจากเป็นวันครู อาจารย์และพวกเราได้เข้าร่วมงานระลึกพระคุณครูที่ทางคณะศึกษาศาสตร์จัดขึ้น ภายในงานมีการทำบุญเลี้ยงพระด้วย
    

ภาพถ่ายกิจกรรม


วันพุธที่ 9 มกราคม พ.ศ. 2556

บันทึกครั้งที่ 10
วันที่ 9 มกราคม 2556
เนื้อหาการเรียน

-อาจารย์สอนการจัดประสบการณ์คณิตศาสตร์พร้อมยกตัวอย่าง
-อาจารย์สอนเรื่องมาตรฐานและการเขียนและการใช้แผนการจัดประสบการณ์คณิตศาสตร์
-อาจารย์สอนเทคนิคการนำเอาสื่อต่างๆ รอบตัวมาประยุกต์ใช้ในการสอน เช่น ปฏิทิน

งานที่อาจารย์มอบหมาย
   
-ทำ Mind mapแตกสาระการสอนคณิตศาสตร์ปฐมวัย เป็นกลุ่ม กลุ่มละ 5 คน หน่วยการสอนอะไรก็ได้ตามต้องการ ส่งคราวต่อไป