วันพุธที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2556

บันทึกการเข้าเรียนครั้งที่ 13
วันที่  30 มกราคม 2556
เนื้อหาการเรียน
 
    อาจารย์ขอดูแผนที่นักศึกษาเขียนมาพร้อมกับเสนอแนะและสอนเป็นตัวอย่างให้ดูก่อน
    อาจารย์สาธิตวิธีการสอนเด็กอย่างง่ายๆ โดยการทำตารางสัมพันธ์สองแกน
    การเปรียบเทียบความเหมือนต่าง


ส่งงานเขียนแผนให้อาจารย์ดู นำเสนอครั้งสัปดาห์หน้า


งานที่อาจารย์มอบหมาย
   -ให้นักศึกษาไปทำ Mind map มาตรฐานคณิตศาสตร์ลงใน blogger ของตนเอง
 


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น