วันพุธที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2556

บันทึกการเข้าเรียนครั้งที่ 11
วันที่ 16 มกราคม 2556

เนื้อหาการเรียน
          -ไม่มีการเรียนการสอน เนื่องจากเป็นวันครู อาจารย์และพวกเราได้เข้าร่วมงานระลึกพระคุณครูที่ทางคณะศึกษาศาสตร์จัดขึ้น ภายในงานมีการทำบุญเลี้ยงพระด้วย
    

ภาพถ่ายกิจกรรม


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น