วันพุธที่ 9 มกราคม พ.ศ. 2556

บันทึกครั้งที่ 10
วันที่ 9 มกราคม 2556
เนื้อหาการเรียน

-อาจารย์สอนการจัดประสบการณ์คณิตศาสตร์พร้อมยกตัวอย่าง
-อาจารย์สอนเรื่องมาตรฐานและการเขียนและการใช้แผนการจัดประสบการณ์คณิตศาสตร์
-อาจารย์สอนเทคนิคการนำเอาสื่อต่างๆ รอบตัวมาประยุกต์ใช้ในการสอน เช่น ปฏิทิน

งานที่อาจารย์มอบหมาย
   
-ทำ Mind mapแตกสาระการสอนคณิตศาสตร์ปฐมวัย เป็นกลุ่ม กลุ่มละ 5 คน หน่วยการสอนอะไรก็ได้ตามต้องการ ส่งคราวต่อไป

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น