วันพุธที่ 2 มกราคม พ.ศ. 2556

                                                                บันทึกการเข้าเรียนครั้งที่ 9
วันที่ 2 มกราคม 2555
      
            วันนี้ดิฉันไม่ได้มาเรียน เนื่องจากกลับบ้านช่วงปีใหม่ แต่ดิฉันทำงานที่อาจารย์มอบหมายจนเสร็จแล้วค่ะ
  

ภาพผลงานของกลุ่มดิฉัน ชื่อว่า วงกลมหรรษา
#เป็นการเล่นและเรียนรู้จากรูปทรงและตัวแบบจะทำให้เด็กๆได้ทักษะทางคณิตศาสตร์เป็นอย่างดี
     
สมาชิกกลุ่ม 
        1. นางสาว อนุสรา  ธูสรานนท์ (ดิฉันเอง) เลขที่1
        2. นางสาว โยธิตรา หอมลา 
        3. นางสาว เนตรนภาวิรุณพันธุ์
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น