วันพุธที่ 19 ธันวาคม พ.ศ. 2555

บันทึกการเข้าเรียนครั้งที่ 7

 วันที่ 19 ธันวาคม 2555

 เนื้อหาการเรียน
งานที่ส่ง วงกลมสามสีสามขนาด เขียว เหลือง ชมพู หนึ่งนิ้ว ,นิ้วครึ่ง,สองนิ้ว

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น